Corporate identity project ScreenTeam

ScreenTeam heeft als doel de bedrijfsleiding snel een scherp en onafhankelijk inzicht te verschaffen m.b.t. de onderneming, in het bijzonder de juridische, financiële en fiscale aandachtspunten. Het gevolg hiervan is dat de onderneming, na het uitvoeren van de aanbevelingen, “verkoopsklaar” wordt gemaakt.

ScreenTeam analyseert de onderneming op een efficiënte wijze vanuit een juridisch, financieel en fiscaal oogpunt. Aan de hand van aantal basisdocumenten die door de onderneming op vertrouwelijke wijze ter beschikking worden gesteld en gesprekken met de bedrijfsleider en eventuele door de bedrijfsleider aangeduide personen, zorgt ScreenTeam voor een rapport met zowel een analyse als heldere aanbevelingen om de aandachtspunten te remediëren. De analyse wordt op onafhankelijke wijze verricht en vindt tegelijkertijd plaats in samenwerking met de bestaande adviseurs (bv.: boekhouder, advocaat, etc.).

Voor deze analyse doet ScreenTeam beroep op externe dienstverleners. In beginsel zal Schoups het juridische, dnf het fiscale en ESP het financiële luik voor rekening nemen. De klant heeft echter steeds het recht om een beroep te doen op andere of bijkomende dienstverlener(s) naar vrije keuze.

Studio Salens werd verzocht om een complete huisstijl uit te werken:

  • Logo
  • Administratieve huisstijl
  • Promo-materiaal
  • Website

De website van ScreenTeam kan u hier bekijken >

Tags:
Screenteam