Is Studio Salens nu een ontwerpbureau, een videobedrijf of een skateboard fabrikant?

En hoe zit het nu eigenlijk met die elektrische motorfietsen? (English version below)

Eigenlijk is het zeer eenvoudig: het draait allemaal om creativiteit. Ik kan me moeilijk beperken tot één discipline (zoals bijvoorbeeld grafische vormgeving). Met alle mogelijkheden die er vandaag zijn, krijg je toch zin om van alles eens te proeven? Het communicatie landschap is definitief veranderd en alle nieuwe dingen die ik op mijn weg tegenkom, probeer ik te integreren in mijn diensten-pakket naar mijn klanten.

Grafische vormgeving

Uiteraard ben ik gefascineerd door vormen, kleuren en typografie. Hier begint het allemaal mee. Zeer boeiend om flarden informatie vorm te geven tot een duidelijke brochure of jaarverslag (Print is not dead yet …). Of het ontwikkelen van een sterk en helder logo … de eerste stap naar een duidelijke positionering van uw bedrijf. Vandaag wil ik me duidelijk profileren als een individueel ontwerper met ervaring in vormgeving in off- & online communicatie.

Vacaturefilms

Maar het blijft niet bij het statische. Experimenteren met bewegende beelden bijvoorbeeld. Enkele jaren geleden zagen we reeds het potentieel van het gebruik van video’s in de communicatie-mix. Online video’s zijn het snelst groeiende marketingmedium online. Met ons product vacature.film realiseer ik inhouse korte vacaturefilms of jobvideo’s die o.a. verspreid kunnen worden via social media. Voor bedrijven, organisaties, gemeenten, steden en overheidsinstanties is vacature.film een ideale partner om vacatures te boosten via hun social media accounts. Bekijk onze portfolio vacaturefilms hier >

Skateboards

Bandz Skateboards is het merk dat mijn zoon in het leven heeft geroepen maar nu ondergebracht is bij Studio Salens. Voor Bandz gaat Studio Salens in de toekomst enkele nieuwe collecties ontwerpen en de marketing op punt zetten. Na een turbulente start heeft dit merk nog heel wat in zijn mars!

Elektrische motorfietsen

Met de website van Electric Motorcycles News (EMN) breng ik sinds maart 2017 een internationaal overzicht van elektrische motorfietsen en scooters. Na Dieselgate is de auto-industrie met een charme offensief begonnen met elektrische modellen – plots kan het nu wel … In de motorwereld ligt het nog net iets anders: veel motorrijders zijn nog niet overtuigd. Daar moet eerst nog een bepaalde attitude overwonnen worden … en onbekend is onbemind.

Electric Motorcycles News (EMN) heeft de ambitie om uit te groeien tot een heuse E-community: deze website wil aantonen dat er heel wat internationale initiatieven het licht zien en dat er nood is aan communicatie. Veel teams zitten nog teveel op hun eilandje en missen het grote publiek.

Op deze manier ben ik in de wereld van content marketing terecht gekomen en heb ik de sociale media accounts van EMN verder uitgewerkt. Onlangs hebben we de kaap van 11000 volgers gehaald met onze Instagram account. Facebook blijft iets achter met 4000 volgers op het moment (31/01/2019). Deze internet-marketing-know-how pas ik nu ook toe voor sommige bedrijven in de elektrische motorfiets wereld. En dat zet op zich dan weer andere deuren open … Boeiend!

Meer op Electric Motorcycles News

English version

Is Studio Salens actually a graphic design agency, video company or a skateboard manufacturer? And what about these electric motorcycles?

Guy Salens: “I can imagine people are getting a bit confused by what they see and hear about my studio … In fact, it is very simple: it’s all about creativity. I can hardly limit myself to one discipline (such as graphic design). With all the possibilities available today, I always learn new things and I integrate them into my service package to my customers.”

Graphic design

Of course I am fascinated by shapes, colours and typography. This is where it all starts. Very fascinating to shape fragments of information into a clear brochure or annual report (Print is not dead yet …). Or developing a strong and clear logo … the first step towards a clear positioning of your corporate identity. Today I want to present myself as an individual designer with experience in design in off- & online communication.

Recruitment videos for social media

But it’s not limited to static design. Experimenting with moving images for example. A few years ago we already saw the potential of using videos in the communication mix. Online videos are the fastest growing marketing medium online. With our product vacature.film I realize in-house short job videos that can be distributed via social media. For companies, organizations, cities and government institutions, vacature.film is a new recruitment tool.

Bandz Skateboards

Bandz Skateboards is the Belgian brand originally created by my son but now incorporated at Studio Salens. Studio Salens is going to design some new collections for Bandz in the future and boost their marketing. After a turbulent start, this brand still has a lot to offer!

Electric Motorcycles News

With the website of Electric Motorcycles News (EMN), I have been bringing an international overview of electric motorcycles and scooters since March 2017. Electric Motorcycles News (EMN) has the ambition to grow into a real E-community: this website wants to show that there are a lot of international initiatives and a need for information. Many teams are still too much on their island and miss the general public.

Updating this website, I discovered the world of content marketing and I further elaborated the social media accounts of EMN. Recently we have reached 10000 followers at our Instagram account. I now also apply this internet marketing know-how for some companies in the electric motorcycle world and my clients.