Studio Salens sponsort Edegem in ‘t donker

Manufactuur Cultuur is een organisatie die cultuur onder de mensen wil brengen. Zij willen alle mensen vooral laten genieten door cultuur in een breed kader en in een ongewone, verrassende setting aan te bieden. Dit idee is initieel ontstaan vanuit bezorgdheid. De overheid is, door omstandigheden, niet langer de belangrijkste “partner in crime” van onze cultuursector. Vooral kleinere cultuurmakers hebben het moeilijk en moeten soms omwille van financiële redenen stoppen. Veel creativiteit dreigt zo verloren te gaan.

Daarom heeft Manufactuur Cultuur als doel die kleine, creatieve bolwerken een platform te bieden en financieel te ondersteunen. Het concept laat mensen, jong en oud, elk jaar op een ludieke en vooral unieke wijze proeven van diverse kunstdisciplines op educatief en professioneel niveau. Bijgevolg wordt interesse voor cultuur gestimuleerd en zowel actieve als receptieve cultuurparticipatie bevorderd.

Het eerste event “Edegem in ‘t donker” beoogt een ongedwongen festivalsfeer met o.a foodtrucks, bars, decors, cultuur gerelateerde animatie waarbij deelnemende kunstenaars en andere cultuurmakers binnen ons concept totale creatieve vrijheid hebben de bezoekers te verwonderen. Zeg maar een cultureel “Neverland ” te creëren.

Gedurende de komende jaren wil Manufactuur Cultuur, naast dit festival, meerdere evenementen initiëren en realiseren die gestoeld zijn op diverse uitingsvormen van kunst. Zodoende kan men blijven investeren in cultuur.

Studio Salens maakte vrijblijvend de affiche, teaser-video en affiche.

Meer info: manufactuurcultuur.be
Bekijk zeker ook de crowdfundingcampagne (loopt tot einde juni 2017)